Viettel Đà Nẵng

Đăng ký Internet Viettel khuyến mãi lớn 2018.

Quý khách được trang bị modem WIFI 4 cổng tặng cước tháng khi thanh toán trước 6 tháng hoặc 12 tháng.

Liên hệ ngay 0969652468 - Tư vấn miễn phí
Liên hệ ngay 0969652468 - Tư vấn miễn phí

Các gói internet cho cá nhân và hộ gia đình

Chi tiết chương trình

Trả sau từng tháng

Trả trước 6 tháng

Trả trước 12 tháng

Trả trước 18 tháng

Thông số kỹ thuật:
  • Băng thông trong nước 15 Mpb
  • Băng thông quốc tế 640 Kbps

Phí lắp đặt

350.000 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

KM

Miễn phí thiết bị

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Cước khuyến mãi

165.000 VNĐ

165.000 VNĐ

165.000 VNĐ

165.000 VNĐ

KM

Khuyến mãi thêm

Không có

Tặng thêm 1 tháng sử dụng

Tặng thêm 2 tháng sử dụng

Tặng thêm 3 tháng sử dụng

Thời gian lắp đặt từ 1 - 3 ngày

Tư vấn hỗ trợ CSKH 24/7: Liên hệ 0969 65 2468 http://ftth.vietteldng.net

Chi tiết chương trình

Trả sau từng tháng

Trả trước 6 tháng

Trả trước 12 tháng

Trả trước 18 tháng

Thông số kỹ thuật:
  • Băng thông trong nước 20 Mpb
  • Băng thông quốc tế 640 Kbps

Phí lắp đặt

350.000 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

KM

Miễn phí thiết bị

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Cước khuyến mãi

180.000 VNĐ

180.000 VNĐ

180.000 VNĐ

180.000 VNĐ

KM

Khuyến mãi thêm

Không có

Tặng thêm 1 tháng sử dụng

Tặng thêm 2 tháng sử dụng

Tặng thêm 3 tháng sử dụng

Lắp đặt nhanh sau 24h đăng kí

Tư vấn hỗ trợ CSKH 24/7: Liên hệ 0969 65 2468 http://ftth.vietteldng.net

Chi tiết chương trình

Trả sau từng tháng

Trả trước 6 tháng

Trả trước 12 tháng

Trả trước 18 tháng

Thông số kỹ thuật:
  • Băng thông trong nước 25 Mpb
  • Băng thông quốc tế 640 Kbps

Phí lắp đặt

350.000 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

KM

Miễn phí thiết bị

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Cước khuyến mãi

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

KM

Khuyến mãi thêm

Không có

Tặng thêm 1 tháng sử dụng

Tặng thêm 2 tháng sử dụng

Tặng thêm 3 tháng sử dụng

Lắp đặt nhanh sau 24h đăng kí

Tư vấn hỗ trợ CSKH 24/7: Liên hệ 0969 65 2468 http://ftth.vietteldng.net

Chi tiết chương trình

Trả sau từng tháng

Trả trước 6 tháng

Trả trước 12 tháng

Trả trước 18 tháng

Thông số kỹ thuật:
  • Băng thông trong nước 30 Mpb
  • Băng thông quốc tế 640 Kbps

Phí lắp đặt

350.000 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

KM

Miễn phí thiết bị

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Cước khuyến mãi

220.000 VNĐ

220.000 VNĐ

220.000 VNĐ

220.000 VNĐ

KM

Khuyến mãi thêm

Không có

Tặng thêm 1 tháng sử dụng

Tặng thêm 2 tháng sử dụng

Tặng thêm 3 tháng sử dụng

Lắp đặt nhanh sau 24h đăng kí

Tư vấn hỗ trợ CSKH 24/7: Liên hệ 0969 65 2468 http://ftth.vietteldng.net

Chi tiết chương trình

Trả sau từng tháng

Trả trước 6 tháng

Trả trước 12 tháng

Trả trước 18 tháng

Thông số kỹ thuật:
  • Băng thông trong nước 35 Mpb
  • Băng thông quốc tế 640 Kbps

Phí lắp đặt

350.000 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

KM

Miễn phí thiết bị

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Modem WIFI FTTH 4 cổng

Cước khuyến mãi

250.000 VNĐ

250.000 VNĐ

250.000 VNĐ

250.000 VNĐ

KM

Khuyến mãi thêm

Không có

Tặng thêm 1 tháng sử dụng

Tặng thêm 2 tháng sử dụng

Tặng thêm 3 tháng sử dụng

Lắp đặt nhanh sau 24h đăng kí

Tư vấn hỗ trợ CSKH 24/7: Liên hệ 0969 65 2468 http://ftth.vietteldng.net

So sánh các gói internet

Gói cáp quang Viettel

Fast 20M

Fast 25M

Fast 30M

Fast 35M

Băng thông trong nước

20Mbps

25Mbps

30Mbps

35Mbps

Băng thông quốc tế

640Kbps

640Kbps

640Kbps

640Kbps

Giá khuyến mãi

220.000 VNĐ

240.000 VNĐ

270.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Giá thiết bị

Modem WIFI 4 cổng FTTH miễn phí

Modem WIFI 4 cổng FTTH miễn phí

Modem WIFI 4 cổng FTTH miễn phí

Modem WIFI 4 cổng FTTH miễn phí